Görüşlerinizi Paylaşın

Tedavi Alanları

Tedavi Alanları

Multiple Skleroz

Merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığı olan Multipl Sklerozun (MS) dünya çapında 2,3 milyondan fazla insanı etkilediği tahmin edilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Epilepsi - Sara Hastalığı

Epilepsi beyindeki nöronal aktivitenin bozulması sonucu garip hislere, kasılmalara ve bilinç kayıplarına ve diğer nöbetlerle ilişkili çeşitli semptomlara neden olan nörolojik bir problemdir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Bunama (Demans), Alzheimer

Alzheimer Hastalığı Demansın (Bunamanın) en sık nedeni olup geri dönüşü olmayan ilerleyici bir hastalıktır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Migren ve Baş Ağrıları

Baş ağrısı toplumda en sık görülen yakınmaların başında gelir. Farklı birçok nedenle ortaya çıkan baş ağrılarında uygun yaklaşım için kapsamlı nörolojik muayene gerekir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı nörodejeneratif yani beyindeki nöron denilen sinir hücrelerinin yavaş yavaş işlevlerini kaybetmesi sonucu bulgu veren ve ilerleyici seyreden bir beyin hastalığıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Uyku Bozuklukları

Uyku, hem günlük hayatınız hem de fiziksel ve zihinsel sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Uykuya dalma yada uykuyu sürdürme problemi, uykuda solunum sıkıntısı, gündüz aşırı uykululuk bu bozukluklardandır.

DAHA FAZLA BİLGİ

İnme - Felç

İnme, beyninizin bir kısmındaki kan beslemesinin kesintiye uğradığı veya önemli ölçüde azaldığı zaman ortaya çıkan tıbbi bir acil durumdur.

DAHA FAZLA BİLGİ

El, Ayak Uyuşmaları

Genellikle iğnelenme, yanma, batma hissi olarak tanımlanan uyuşma veya karıncalanmalar sıklıkla ekstremitelerde ortaya çıksa da farklı birçok nörolojik hastalığın ortak bulgusu olabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Kas Güçsüzlükleri

Kas güçsüzlüğü vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Bu problem tek bir kasta olabileceği gibi belli kas gruplarını etkileyebilir. Bazı durumlarda ise yaygın kas güçsüzlüğü izlenebilir. Zayıflığı etkili bir şekilde yönetmenin ilk adımı, neden bu durumu y

DAHA FAZLA BİLGİ

Periferik Nörapati

Periferal Nöropati, periferik sinirlerinizin zarar görmesi sonucu, genellikle ellerinizde ve ayaklarınızda zayıflık, uyuşukluk ve ağrıya neden olur.

DAHA FAZLA BİLGİ

Beyinle İlgili Enfeksiyonlar- Tümörler- Dejeneratif Hastalıklar

Beyin hastalıkları farklı biçimlerde meydana gelir. Enfeksiyonlar, travma, inme, nöbetler ve tümörler beyin hastalıklarının ana kategorilerinden bazılarıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ

EMG - Elektromiyografi

Bir EMG, kaslarınızın sağlığını ve onları kontrol eden sinirleri değerlendiren bir tanı testidir. Sinir uyarımına yanıt olarak kas cevabını veya elektriksel aktiviteyi ölçer.

DAHA FAZLA BİLGİ

EEG - Elektroensefalogram

Bir EEG (Elektroensefalogram), beyninizin elektriksel aktivitesini ölçen nörolojik bir testtir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Uzun Süreli Video EEG

Uzun süreli video EEG monitörizasyon; EEG kaydının, hastanın davranışlarının da ayrıntılı ve net olarak video eşliğinde görünecek şekilde saatler ve günlerce kesintisiz olarak yapılabildiği bir yöntemdir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Görsel Uyarılmış Potansiyeller - VEP Testi

Vücudunuz ışık, ses, dokunma ve diğer hisleri deneyimledikçe, beyniniz bu bilgileri bir dizi elektrik sinyali olarak alır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Multiple Skleroz

İÇİN TEKLİF AL