Bize Ulaşın Görüşlerinizi Paylaşın
Randevu Al
Prof. Dr. Alev Leventoğlu Logo

Dersler

Prof. Dr. Alev Leventoğlu'nun katkıda bulunduğu diğer bilimsel faaliyetlerden bazıları şunlardır;

Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

2007-2008

Dönem IV

1.Dönem

Demanslar

Polinöropatiler

Uyku bozuklukları

Ekstrapiramidal sistem hastalıkları

Epilepsi

Başağrıları

Vertigo ile gelen hastaya yaklaşım (interaktif)

İnme ile gelen hastaya yaklaşım (interaktif)

Unutkanlık ile gelen hastaya yaklaşım(interaktif)

Başağrısı ile gelen hastaya yaklaşım (interaktif)

Bilinç bozukluğui ile gelen hastaya yaklaşım

2007-2008

Dönem IV

2. Dönem

Epilepsi

EEG-EMG

Myastenia Gravis

Motor Nöron Hastalıkları

Muskuler distrofiler

Nörolojik Aciller

İnme ile gelen hastaya yaklaşım (interaktif)

Vertigo ile gelen hastaya yaklaşım (interaktif)

2008-2009

Dönem IV

Tüm yıl

Nöroanatomiye genel bakış

Mental muayene

Kranial sinir muayenesi

Motor muayene

Duyu muayenesi

Serebellar ve ekstrapiramidal sistem muayenesi

Koma ve bilinç bozuklukları

Periferik Nöropatiler

Muskuler distrofiler

Serebellar ve ekstrapiramidal sistem muayenesi

Koma ve bilinç bozuklukları

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Dönem IV

Tüm yıl

Serebrovasküler hastalıklar

Uyku bozuklukları

EEG-EMG

Nöromuskuler kavsak hastalıkları

Hareket bozuklukları

Epilepsi

Multıple skleroz

Koma ve bilinç bozuklukları

Periferik Nöropatiler

Muskuler distrofiler

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

DÖNEM III

Nöroanatomi ve nörolojik lokalizasyon

Kortikal fonksiyonlar

Koma ve Bilinç bozuklukları

Kranial Sinirlerin muayenesi

Ufuk Üniversitesi Dr.Binnaz Ege Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksekokulları

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakım programı

Akademik yıl-dönem

Ders Adı

2012-2013 Güz Dönemi

2013-2014 Güz Dönem

2014-2015 Güz Dönem

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nöroloji Dersleri

Koma

Serebrovasküler hastalıklar

Epilepsi

Demans

Hareket Bozuklukları

Kas Hastalıkları

Motor Nöron Hastalıkları

Yaşlılarda Nörolojik değişiklikler

Nörolojide kullanılan laboratuar yöntemleri

SSS demiyelizan hastalıkları

SSS Enfeksiyon hastalıkları

Ufuk Üniversitesi Dr.Binnaz Ege Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksekokulları

Hemşirelik Yüksekokulu

Akademik yıl-dönem

Ders Adı

2012- Bahar Dönemi

Beslenme İlkeleri

2013- Bahar Dönemi

Beslenme İlkeleri

Ufuk Üniversitesi Dr.Binnaz Ege Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksekokulları

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji Programı

Akademik yıl-dönem

Haftalık ders saati

Elektrofizyolojiye giriş

EEGJeneratörleri ve ritmik EEG aktivitesi

EEG cihazı, EEG elektrodları ve yerleştirilmesi

EEG polarite ve alan sapması

Klinik EEG kaydında teknik standartlar

Artefaktlar

Normal EEG tanımı ve aktivasyon yöntemlari

Yenidoğan EEG'si

Anormal EEG paternleri ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi

Nöbetlerin sınıflandırılması

Bilgisayarlı iktal ve interiktal EEG analiz yöntemleri

İktal EEG semiyolojisi

Bahar Dönemi Dersleri Elektronörofizyoloji-II

2013- 2014

2016-2017

2017-2018

Klinik nöbet özellikleri

Lokalize ve jeneralize epileptiform deşarjlar

Yavaş dalgalar ve asimetriler

EEG rapor yazımı

Fokal beyin lezyonları

Diffüz beyin lezyonları

Toksik ve metabolik ensefalopatiler

Organik beyin sendromları

Koma ve diğer bilinç değişiklikleri

İlaç etkisi

Psikiyatrik hastalıklar ve EEG

Uyku bozuklukları

İntraoperatif monitorizasyon

2013- 2014 Bahar Dönemi Dersleri

Nöroloji-I

2014- 2015 Bahar Dönemi Dersleri

Nöroloji-I

2015- 2016 Bahar Dönemi Dersleri

Nöroloji-I

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Bilinç bozuklukları ve koma

Primer başağrıları

Sekonder başağrıları

Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları

Epilepsi

Serebrovasküler hastalıklar

Spinal kord hastalıkları

Nörolojik hastalıklarda EEG'nin önemi

Nöromuskular kavşak hastalıkları

Amnezi ve demans

Ihmal sendromları

Uyku ve uyku bozuklukları

2014- 2015 Güz Dönemi Dersleri

Elektronörofizyoloji III

2015- 2016 Güz Dönemi Dersleri

Elektronörofizyoloji III

2016-2017

2017-2018

2018-2019

EMG Cihazları ve Elektrotlar İle İlgili Temel Bilgiler, EMG Güvenliği

Artefaktlar

Motor İletim İncelemeleri, Duyusal İletim İncelemeleri

İğne Elektromiyografisi, Geç Yanıtlar

Nöromuskular Kavşak Fizyolojisi

Radikülopatilerde Elektrofizyolojik İnceleme, Tuzak Nöropatilerinde Elektrofizyolojik İnceleme, Periferik Sinir Travmalarında Elektrofizyolojik İnceleme

Önboynuz Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular, Nöromuskular Kavşak ve Kas Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular

EMG İncelemesinin Planlanması ve EMG Teknikleri

Tek lif Elektromiyografisi, Çocukta Elektromiyografi

Kranyal Sinirlerin Elektromiyografik İncelenmesi

Hareket Bozukluklarında Elektrofizyolojik İncelemeler

EMG Cihaz Bilgisi, EMG İncelenmesinde Stratejiler, EMG raporu, Elektromiyografi sinyal analiz yöntemleri

Klinik Elektromiyografi Çalışmalarının Planlanması, Klinik Elektromiyografi Çalışmalarında istatistik

2014- 2015 Bahar Dönemi Dersleri

Elektronörofizyoloji IV

2015- 2016 Bahar Dönemi Dersleri

Elektronörofizyoloji IV

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Klinikte Uygulamalı Olarak Elektronörofizyolojik Yöntemlerin ve Analizlerinin Gösterilmesi

Hareket Bozukluklarında Elektrofizyolojik İncelemeler

Önboynuz Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular,

Nöromuskular Kavşak hastalıklarında EMG

Kas Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular

EMG Cihaz Bilgisi, EMG İncelenmesinde Stratejiler, EMG raporu, Elektromiyografi sinyal analiz yöntemleri

Blink refleks, kranial sinir EMG’si

P300 Sinyallerinin Sınıflandırılması

Polisomnografi

Polisomnografi

İntraoperatif Monitorizasyon

İntraoperatif Monitorizasyon

Raporlama

Ufuk Üniversitesi Dr.Binnaz Ege Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksekokulları

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakım programı

Akademik yıl-dönem

Ders Adı

2012-2013 Güz Dönemi

2013-2014 Güz Dönem

2014-2015 Güz Dönem

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nöroloji Dersleri

Koma

Serebrovasküler hastalıklar

Epilepsi

Demans

Hareket Bozuklukları

Kas Hastalıkları

Motor Nöron Hastalıkları

Yaşlılarda Nörolojik değişiklikler

Nörolojide kullanılan laboratuar yöntemleri

SSS demiyelizan hastalıkları

SSS Enfeksiyon hastalıkları

İÇİN TEKLİF AL