Bize Ulaşın Görüşlerinizi Paylaşın
Randevu Al
Prof. Dr. Alev Leventoğlu Logo

Konuşmacı- Davetli

Ulusal Kongrelerde ve bilimsel toplantılarda konuşmacı, panel moderatörü veya panelde konuşmacı olarak davet edilenler

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi 17. Sürekli Eğitim Seminerleri,

Oturum Başkanı ve düzenleme kurulu

‘MS ile yaşamak’ paneli; MS tanı ve tedavisi,

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara , 2018

Nörotoksik Hastalıklar,

Nöroloji Yeterlilik Kursu, 2018

Somatosensöriyel Uyarılmış potansiyeller,

Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Nisan 2018

Vakalarla MS Tanı ve tedavisi, sözel bildiri tartışmacı.

Multipl skleroz ile 35 yıl toplantısı, Mart 2018

Vakalarla MS Tanı ve tedavisi, Multipl skleroz ile 35 yıl toplantısı,

düzenleme Kurulu.  Mart 2018

Sözel bildiri oturum başkanlığı, Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi,

Nisan 2018

Uzmanına soralım İnteraktif oturum.

Türkiye Multipl Skleroz Derneği, Ankara Şubesi, Mayıs 2018

Oturum başkanı. Dirençli epilepsilerde Tedavi Sempozyumu,

Mayıs 2018, Ankara

7. Nöroradyoloji Okulu- Tartışmacı öğretim uyesi,

Haziran 2018

Dirençli Epilepsilerde Tedavi Sempozyumu

Mayıs 2018, Ankara

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Meme Sağlığı Farkındalığı Paneli

düzenleme kurulu, 2017

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ‘Dünya Engelliler Günü Farkındalık Paneli

Ampute milli takımı ile ‘ düzenleme kurulu , 2017

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Afet ve Terör Paneli

düzenleme, 2017

Nörolojik hastalıklar ve Sanat, Ufuk Üniversitesi multidisipliner Seminerler,

Nisan  2016

Kahvaltı Seminerleri; Nöromuskuler olgu tartışmaları,

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım, 2015

“Motor nöron hastalıklarında elektrofizyolojik değerlendirme”

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Kursları, Kasım  2015, Ankara

Bilinç bozukluğu ile gelen hastaya yaklaşım,

Ufuk Üniversitesi, multidisipliner seminerler, Ekim 2015

Klinik Nörofizyoloji: Uyarılmış potansiyeller,

8. Nöroloji yeterlİlİk kursu,  Eylül 2015, Ankara

”Organik beyin sendromları”.

Ufuk Üniversitesi multidisipliner Seminerler,  Nisan  2015

“Unutkanlıktan demansa ( Alzheimer Hastalığı).

Ufuk Üniversitesi Nöropsikiyatri Günleri, Şubat 2015

“Nöromuskuler kavşak ve kasın elektrofizyolojik değerlendirilmesi”

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Kursları, Kasım 2014, Ankara

Klinik Nörofizyoloji: Uyarılmış potansiyeller,

8. Nörolojİ yeterlİlİk kursu, 17-21 Eylül 2014, Ankara

Üst ekstremite sinir iletim çalışmaları”.

30. Ulusal klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya, 2014.

“Panel: Bası yaralarında bilimsel yaklaşım ve tedavi: Etiyopayogenez”.

Ufuk üniversitesi, Şubat, 2014

“Sinir iletim çalışmaları ve EMG ile lokalizasyon”

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Kursları, Ekim 2013, Ankara

“Motor sinir iletim çalışmaları”,

28. Ulusal klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya, 2012.

“İğne EMG de temel anatomik ve elektrofizyolojik prensipler”,

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Kursları, Ekim 2012, Ankara

“Demiyelizan Nöropatilerde Elektrofizyolojik Tanı”.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Kursları, Mayıs 2010, Ankara

“Anneme dedektif olduğumu soylemeyin, o beni nörolog sanıyor”,

Türk Nöroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara (2010)

‘Demiyelizan nöropatilerde ayırıcı tanı’.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi, Sürekli Eğitim Seminerleri, Ankara, Mayıs 2010.

“Nörolojik Hastalıklarda tanı: Dirençli Epilepsiler”

Gazi Nöroloji Günleri, Ankara, 2009.

“251 olguluk parkinsonizm serisinde klinik semptomların analizi”,

II.Uluslararası Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizm sempozyumu, İstanbul, 2006.

“Epilepsi Olgu sunumu”,

 II. Gazi Nöroloji Günleri, Bodrum, 2006.

“Epilepside yeni ilaç tedavileri”,

II. Gazi Nöroloji Günleri, Bodrum, 2006

‘Motor nöron hastalığını taklit eden mononöropati multipleks’

Türk Nöroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara, (2001).

“Nöromusküler Hastalıklar Vaka tartışması oturumu, (2 olgu)”,

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, (2001).

“Paraparezi ile giden bilateral işitme kaybı”,

 Türk Nöroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara (2000)

İÇİN TEKLİF AL