Görüşlerinizi Paylaşın

BLOG

Multifokal motor nöropati nedir?

Multifokal motor nöropati, özellikle üst ekstremitelerde asimetrik güçsüzlük ile karakterize, birden fazla motor sinirin etkilendiği, kazanılmış immun kökenli bir nöropatidir. Hastalık, sinsi başlangıçlıdır; yavaş ilerler. Sadece motor sinirler tutulduğundan duyu kaybı olmaksızın güç kusuru mevcuttur.

multifokal-motor-noropati-nedir

Multifokal motor nöropati kimlerde görülür, hastalıktan nasıl şüphelenilmelidir?

Hastalığın başlangıç yaşı 20-70 yaşlar arası olup erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Üst ekstremitelerde tutulum alt ekstremitelere göre daha sıktır. Hastalık güçsüzlük ile seyreder, duyu kusuru yoktur. Hastalar, hekime cisimleri kavramada zorluk, düşük el gibi şikayetlerle başvurur. Güçsüzlük, zamanla tutulan ekstremitede diğer sinirlere ya da diğer ekstremitelere yayılabilir; ancak hastalık başlangıcında asimetrik tutuluşun klinik açıdan belirleyici olduğu unutulmamalıdır. Güçsüz olan kaslarda kramp, kas seyirmeleri (fasikülasyon) görülebilir. İleri dönemde güçsüz kaslarda atrofi (erime) görülebilir. Derin tendon refleksleri, özellikle atrofiye giden ekstremitelerde  azalmış ya da kaybolmuştur. Sinsi başlangıç ve yavaş ilerleme yüzünden hastalığın anlaşılması zor olup genellikle tanı aşamasında birden çok sinir tutulmuş, hastalık orta-ileri evreye gelmiştir.

Multifokal motor nöropati’nin sebebi nedir, hastalık nasıl oluşur?

Hastalıkta altta yatan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Tedavide kullanılan immünolojik ajanlara olumlu yanıtlar alınması, hastalığın immün kökenli olabileceğini düşündürmüştür.

Multifokal motor nöropati tanısı nasıl konur?

Hastalığın tanısında elektrofizyolojik incelemeler oldukça kıymetlidir. Elektronöromiyografide (ENMG) motor iletim hızlarının yavaşlaması, distal motor latansların uzaması yanısıra motor iletim bloklarının da görülmesi tanıyı koydurur. Anti- GM1 gangliozid antikorunun pozitif olması tanı için destekleyicidir; ancak bu antikorların bazı diğer otoimmun nöropatilerde de düşük oranda pozitif olabileceği akılda tutulmalıdır. Histopatolojik çalışmalarda inflamasyona bağlı demyelinizasyon bulguları gösterilebilir.

Multifokal motor nöropati hangi hastalıklarla karışır?

Multifokal motor nöropati en çok amyotrofik lateral skleroz (ALS) ile karışabilir. Tek ekstremitede asimetrik tutuluş, fasikülasyonların olması, duyu kusurunun olmaması klinik açıdan ALS ile karışabilen yönleridir. Multifokal motor nöropatide hastalık başlagıcında kas atrofisi ALS ‘deki kadar belirgin olmayıp derin tendon refleksleri (DTR) normal ya da azalmış alınabilirken; ALS’de DTR’ler canlı, kas atrofisi ve fasikülasyonlar belirgin olup; hastalarda patolojik refleksler, konuşma ve yutma güçlüğü ile giden bulber tutulum ayırt edici diğer bulgulardır. Tüm bunların yanısıra ALS’de tedaviye rağmen hastalık ilerleyici olmasına karşın multifokal nöropati, erken teşhis ve tedavi ile hızla iyileşmenin görülebildiği bir tablodur.

Multifokal motor nöropati tedavisi nedir?

Tedavi yaklaşımı hastadan hastaya değşkenlik gösterir. Bazı kimselerde semptomlar hafif ve ılımlı olup tedavi gerekmeyebilir. Daha ciddi olgularda ise intravenöz immunglobulin (IVIG) ya da immunsupresif tedaviler verilebilir.

Multifokal motor nöropati hastalığında prognoz nasıldır? Hastaları ne bekler?

Kas kuvvetinde düzelme genellikle tedaviden sonra 3-6 hafta içinde başlar. Tedaviye erken başlanan çoğu hastada hafif bir sekel kalabilir. Bazı hastalarda ise uzun yıllar sürebilen yavaş bir iyileşme süreci izlenir.

BLOG

TÜMÜNÜ GÖR

Multifokal Motor Nöropati

İÇİN TEKLİF AL