Görüşlerinizi Paylaşın

EMG - Elektronöromiyografi

EMG - Elektronöromiyografi

emg-elektronoromiyografi

.

Bu dalgalarda hız ve büyüklük analizi yapılarak sinirin sağlamlığı ya da hasta olma derecesi hakkında yorum yapılır. İğne EMG - Elektronöromiyografi yöntemi ile kaslar, iğne elektrodlar yardımı ile incelenir. Elde edilen potansiyeller değerlendirilerek kasta hastalık olup olmadığı belirlenip hastalığın cinsi hakkında yorum yapılır. Birçok nöromuskuler hastalıkta ENMG, en temel ve çoğunda tek belirleyici inceleme yöntemidir. Travma sonucu sinir yaralanmaları, tuzak nöropatileri, disk hernilerinde etkilenme derecesi ve seviyenin belirlenmesi, polinöropatilerin teşhisi ve tedavi seçiminin yapılabilmesi için tipinin belirlenmesi, fasiyal paralizilerde prognozun tayini, güçsüzlük ile seyreden sinir-kavşak hastalıklarının teşhisi ve tipinin belirlenmesi, kas erimelerine sebep olan omurilik hastalıklarının (amiyotrofik lateral skleroz, polio sendromu gibi) tayini ve tipinin belirlenmesi, miyopatilerin teşhisinde ENMG’nin yeri tartışmasızdır

BLOG

TÜMÜNÜ GÖR

İÇİN TEKLİF AL